english version

Doména JINONICE - informace pro uživatele

Každý student nebo zaměstnanec  Univerzity Karlovy v Praze může získat uživatelský účet v doméně JINONICE, který mu umožní využívat následující služby:

Zaměstnancům FF, FHS a 1.LF zakládá účty v doméně výhradně místní IT oddělení (LVT) příslušné fakulty.
Ostatní zaměstnanci mohou o účet požádat prostřednictvím formuláře poradny:  http://www.jinonice.cuni.cz/poradna.


Studenti mohou požádat o založení účtu elektronicky - viz dále.


Pro založení účtu v doméně JINONICE musí uživatel splnit následující podmínky:


Postup pro získání účtu

1. Ověření stavu účtu v doméně JINONICE na adrese  https://user.jinonice.cuni.cz/login

 

Zadejte svoje číslo osoby (je uvedeno na průkazu studenta pod fotografií).

 

 

Pokud účet není založen, stiskněte tlačítko založit a vyčkejte na založení účtu. Potom postup opakujte. Pokud je účet založen, pokračujte krokem 2.

 

 

2. Nastavení doménového hesla prostřednictvím CAS UK (Centrální Autentizační Služba UK) -  https://ldap.cuni.cz

 

Zadejte číslo osoby (na průkazu UK pod fotografií) a heslo pro CAS. Pokud heslo pro CAS neznáte, nebo jste ho zapoměli, navštivte  výdejní centrum průkazů a požádejte o vydání nového hesla. Více informací je uvedeno na stránce  https://cas.cuni.cz/doc/about.

 

 

Klikněte na kartu Heslo pro JINONICE, zadejte nové heslo pro doménu a stiskněte tlačítko Nastavit heslo. Požadavky na hesla v doméně JINONICE jsou následující:

 

Pokud jste zadali heslo vyhovující uvedeným požadavkům, došlo k jeho uložení do domény. Zároveň se zobrazí i přihlašovací jméno (login) účtů, u nichž bylo heslo nastaveno.

 

 

Nyní je vhodné ověřit si, zda je účet funkční na stránce  https://user.jinonice.cuni.cz. Zadejte uživatelské jméno (login) a nové heslo pro doménu.

 

 

Pokud je všechno v pořádku, zobrazí se následující stránka. Vpravo nahoře by měla být fotografie stejná, jakou máte na průkazu UK.
Tuto stránku můžete použít pro budoucí změny hesla v doméně a také k nastavení hesla pro připojení do sítí v rámci projektu  eduroam.

 

Na této stránce je mj. zobrazena Vaše emailová adresa (přístup k poště viz dále) a také datum vypršení hesla.
Před vypršením hesla Vám přijde emailem upozornění s výzvou ke změně hesla.

 

Účet je platný po dobu studia. Po ukončení studia (dle dat z IS UK) bude u účtu nastavena expirace na datum ukončení studia + 31 dní.

 

 

Heslo pro eduroam

Pro přihlašování do sítí v rámci projektu  eduroam se z bezpečnostních důvodů používá tzv. sekundární heslo (síťové heslo).

 

Zadejte nové heslo pro eduroam. Heslo musí mít alespoň 7 znaků a nesmí být shodné s heslem do domény, nebo s uživatelským jménem (loginem).

 

 

Heslo pro eduroam bylo uloženo a je zobrazeno Vaše uživatelské jméno pro eduroam (viz červený rámeček dole), které se skládá z uživatelského jména v doméně (loginu) a tzv. realmu (domény).

 

Přístup k poště (e-mailu)

Následující informace platí zejména pro studenty. Zaměstnancům se poštovní přihrádky v doméně zakládají pouze na vyžádání, protože většinou používají fakultní e-mail.

 

Pro přístup k poštovní schránce je možné využít:

Přesměrování pošty

Přesměrování pošty je možné nastavit pomocí pravidla pro zpracování pošty ve webovém rozhraní  https://webmail.jinonice.cuni.cz.

 

Zadejte uživatelské jméno (login) a heslo.

 

 

V menu Možnosti vpravo nahoře vyberte Vytvořit pravidlo doručené pošty....

 

 

Stiskněte tlačítko Nový....

 

 

Klikněte na Další možnosti... a vyberte volby dle obrázku.

 

Do pole Komu v dolní části napište email příjemce a stiskněte tlačítko OK a potom tlačítko Uložit.

 

 

Potvrďte použití pravidla pro všechny zprávy.

 

 

A hotovo.

 

 

Upozornění: pro nastavení pravidel je potřeba připojovat se k webovému rozhraní  https://webmail.jinonice.cuni.cz s prohlížečem Internet Explorer. Jiné prohlížeče (např. Mozilla Firefox, Safari, apod.) mají se zobrazením problémy.