Areál Univerzity Karlovy v Praze
JINONICE   Filozofická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií

 Menza Jinonice 

Výdej obědů: Po-Ct 11:30 - 14:00 v Pa do 13:30
Pokladna: Po-Ct 11:00 do 14:00 v Pa do 13:30

Objednávání obědů a večeří je možné i online. Pro práci se systémem si musíte v pokladně menzy vyzvednout heslo. Systém můžete použít v prohlížečích: Microsoft Internet Explorer® 4.0 (4.72.3110.8; SP1;3283), Microsoft Internet Explorer® 5.0 (5.00.2314.1003), Netscape Communicator 4.51.

https://kamweb.ruk.cuni.cz/webkredit

Co systém nabízí?

V Přehledu objednávek vidíte kalendář na několik následujících dní dopředu počínaje dnešním dnem. Jestli máte na některý ze dnů již objednáno jídlo nebo jídla, vidíte je zobrazeny vpravo od data.

U některých dnů možná vidíte červené chybové hlášení, například proto, že se v sobotu nevaří anebo na daný den nemá vaše skupina povoleno objednávat. Tyto dny jsou vám nepřístupné a nelze je vybrat pro další objednávání.

Stiskem tlačítka myši na některém z povolených dní si zobrazíte všechny vaše objednávky na tento den, můžete je rušit, případně objednávat další.

Stiskem tlačítka myši na textu Co je v burze? se můžete podívat, zdali někdo nabízí svoji stravenku ostatním, poněvadž si nemůže nebo nechce již objednané jídlo odebrat.

Stiskem tlačítka myši na textu Historie účtu si zobrazíte veškeré pohyby na vašem účtu od poslední účetní uzávěrky.

Hesla

Změnit heslo má význam například v situacích, kdy se vám přidělené heslo dehrtuwlpo apod. nelíbí, případně je pro vás těžko zapamatovatelné.

Nevolte jednoduchá hesla typu novakova nebo davidek, poněvadž může existovat cizí osoba, která zná vaše rodné číslo, případně si ho může jednoduše zjistit. Potom jestliže zná jméno vašeho syna (davidek), jméno vaší přítelkyně (novakova) apod., může tato hesla postupně vyzkoušet a přihlásit se na váš účet.

Pokud již heslo měníte, zvolte si například neutrální slova (nenakoupil, pokuseni, nosorozec apod.), případně jiná nesnadno odvoditelná slova (srpen1968, udolismrti apod.)

Zakázat přístup k účtu doporučujeme např. před déletrvající nepřítomností (měsíc apod.). Budete mít jistotu, že žádná jiná osoba se k účtu přes vzdálené objednávání nemůže přihlásit.

Jakmile se vrátíte do práce, zajdete do kanceláře a necháte si vygenerovat nové přihlašovací heslo, pomocí kterého se budete opět moci přihlásit.Jinonice: titulní stránka | bi@ff.cuni.cz | O této stránce