Areál Univerzity Karlovy v Praze
JINONICE   Filozofická fakulta
Fakulta sociálních věd
Fakulta humanitních studií

 O stránkách areálu Jinonice 

Připravuje: Aleš Houdek, ÚVT UK; Kaarolina Jonáková, LVT FF UK

Máte-li nápady co by tyto stránky měly obsahovat, napište nám: bi@ff.cuni.cz.Jinonice: titulní stránka | bi@ff.cuni.cz | O této stránce